مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت

دانلود مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت، در قالب word و در 314 صفحه، قابل ویرایش، شامل: گزارش اول: تعدیل مهریه مقدمه بخش نخست: مهر و ماهيت آن مبحث نخست: مفهوم مهر مبحث دوم: موضوع و مقدار مهر مبحث سوم: انواع مهر و مقايسه آنها با هم بخش دوم: تعديل مهمجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت|34052447|dof|گزارش کارآموزی وکالت کیفری,مجموعه گزارشات کارآموزی وکالت,دانلود رایگان گزارش کارآموزی وکالت,نمونه گزارش کیفری کاراموزی وکالت,نمونه گزارش حقوقی کارآموزی وکالت,گزارش های کارآموزی وکالت, کارآموزی حقوق,مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود مجموعه گزارشات دوره کارآموزي وکالت،
در قالب word و در 314 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

گزارش اول: تعدیل مهریه
مقدمه
بخش نخست: مهر و ماهيت آن
مبحث نخست: مفهوم مهر
مبحث دوم: موضوع و مقدار مهر
مبحث سوم: انواع مهر و مقايسه آنها با هم
بخش دوم: تعديل مهر و محاسبه آن به نرخ روز
فصل اول: تعديل و فلسفه آن
مبحث نخست: مفهوم تعديل
مبحث دوم: فلسفه تعديل
فصل دوم: محاسبه مهر به نرخ روز
مبحث نخست: بررسي و تحليل حقوقي موضوع
مبحث دوم‌: بررسي رويه قضايي
نتيجه گيري كلي
پيشنهادها
فهرست منابع و مآخذ

گزارش دوم: گزارشات حقوقی
1- تنفيذ وصيت نامهاعصار و تقسيطصدور گواهي عدم سازشمطالبه اجرت المثلطلاقمطالبه طلبمطالبه طلب تامين خواستهالزام به انتقال سند رسميطلاق خلع صدور گواهي مهر و وراثت نامحدود
مطالبه وجه سفته
مطالبه نفقه فرزندان مطالبه مهريهمطالبه طلب الزام به تحويل مبيعتسليم مبيعپرداخت خسارتمطالبه خسارت مطالبه طلب و اعسارواخواهيدستور موقت
تمكين زوجه وصول مهريه و اعسارمطالب خسارتطلاق (گواهي عدم امكان سازش)طلاق بائيطلاق (اثبات عهد و حرج)
مطالبه نفقهالزام به تنظيم سندمطالبه سهم التركه پرداخت رشوه
تصادف منجر به جرحايجاد مزاحمتحزب و جرحتصادف- رابطه نامشروعسرقتنگهداري مشروبات الكلي
مزاحمت و ممانعت از حقتصادف جرحيرابطه نامشروعاستفاده از خودرو با پلاك جعليتصادف و رانندگي بدون گواهينامهقصور در امر پزشكي فعاليت غير مجاز در امور سمعي و بصريصدور چك بلامحلتباتي براي بودن مال غير و تحصيل مال نامشروع
اختلال در نظم عموميايراد ضرب عمديكلاهبرداري
گزارش سوم:گزارشات کیفری


بخشی از متن گزارش:اهداف بحث:
این بررسی دارای اهداف نظری و کاربردی است. اهداف نظری عباتنداز:
الف ـ اثبات ماهیت حقوقی نهاد مهر در عقد نکاح و مقایسه ی آن با رویه ی علمی امروزی جامعه.
ب ـ بررسی فقهی و قانونی موضوع ماهیت مهر و تعدیل آن و تبیین آرا حقوقدانان.
ج ـ کشف و بیان نواقص قانونی و ارایه ی راه حلهای مناسب برای تحقق نیات قانونگذار جهت حمایت از بنیاد خانواده.
د ـ تبین و توجیه آثار مترتب بر تاسیس حقوقی مهر با استنبات ماهیت حقوقی آن.
اهداف کاربردی آن نیز عبارت است از:
الف ـ استفاده ی قانونگذاربرای رفع نواقص قانونی و تدوین و تصویب قوانین کاملتر جهت حاکمیت عدالت.
ب ـ حفظ حقوق زنان و جلوگیری از اجحاب و بی عدالتی بر زنان.
ج ـ حفظ حقوق و حمایت متقابل و یکسان قانونگذار از زن و مرد در نهاد خانواده.
د ـ استفاده ی محاکم قضایی، محققین و پژوهشگران و ارتقا نظرات حقوقی و ایجاد رویه ی قضایی یکنواخت.
و ...


مطالب دیگر:
🔗تحقیق درباره هنر نقاشي - مصور🔗تحقیق درباره واقعه غدير🔗تحقیق درباره وحدت در قرآن🔗تحقیق درباره تقاضاي صدور حكم تغيير نام🔗تحقیق درباره وقف🔗پاورپوینت درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( کشورهای همسایه 1)🔗تحقیق درباره کاربرد در مقایسۀ دو مدل تأثیرات مطالعۀ منابع کلسیم گوسفند🔗تحقیق درباره تركیب اتمسفر🔗تحقیق درباره تتست جغرافيايي🔗تحقیق درباره تطهیر وپاکیزی🔗تحقیق درباره تعريف افت‌ تحصيلي 🔗تحقیق درباره تعريف طنز🔗تحقیق درباره تعریف کلی از تهویه مطبوع🔗تحقیق درباره تعریف مسکن🔗تحقیق درباره تعريف نظام فني و اجرايي كشور🔗تحقیق درباره تعليم و تر بيت 🔗تحقیق درباره تعمیر ونگه داری سازه ها🔗تحقیق درباره تعيين جرمي حجمي سيمان🔗تحقیق درباره تفسير سوره حمد 🔗تحقیق درباره تقسيم بندي موجودات بر اساس تكامل 🔗تحقیق درباره تقويت حافظه🔗تحقیق درباره تكنولوژي توليد ماست كم چرب 🔗تحقیق درباره تکنیک های مرسوم جوشکاری🔗تحقیق درباره تلوزیون🔗تحقیق درباره تلویزیون و ماهواره